Etkin Yöneticilik Nedir?

İnsanlar iş yaşantılarında çeşitli işverenlerle ve yöneticilerle çalışmaktadırlar. Bir yönetici yapılan işi de, o işi icra eden insanı da gerek olumlu gerekse de olumsuz anlamda etkileyebilecek güçte bulunan kimsedir.

İş dünyasında var olan ve birden fazla iş deneyimi olan kimseler yönetici faktörünün önemine daha çok hakim olmaktadırlar. Nitekim çoğu durumda yaşanan problemler işten değil çalışan ve yönetici çatışmasından ortaya çıkabilmektedir.

Bu ve benzeri özellikleri fazlasıyla sıralanabilecek yönetici tipleri sayı olarak fazlaca piyasada bulunabilmektedir. Bu yöneticilere bilgili yönetici denmektedir. Yani işin nasıl yapılması gerektiğini belirtir. İşlerin yolunda, düzgün bir biçimde gidip gitmediğini sık sık kontrol eder. Bir işin doğrusunun ne olduğu, nasılının bilgilendirilmesinde bulunur.

Doğruya Kendi Karar Vermek

Etkin yöneticilik ise temel bazı özellikleri sebebiyle yukarıda anlatılan yönetici tipinden büyük oranda ayrılmaktadır. Yukarıda sayılan bilgili yöneticilik tipi çalışanlarının özerkliğini görece daha sınırlı tutarken etkin yöneticilik temelde bu noktadan daha farklı bir yapıda hareket eder.

Pek alışılmadık bu yönetici tipinde etkin yönetici kişisel gelişim anlamında daha nitelikli olan bir yönetici tipidir. O yapılması gerekli olan işleri belirlemekle kalmaz. Bu yapılması gerekli olan işlerin hangi koşullarda, hangi kriterlerde belirlenmesi gerektiğini tespit eder. Yani doğru olarak kabul edilecek fikirlerin hangileri olduğuna ve neden kabul edileceğine ilişkin yetki sahibi olan kişidir.

Potansiyelleri Fark Etmek

Ortaya konması gereken, üzerinde çalışılacak işin en düzgün biçiminin hangi şartlarda ortaya konması gerektiğini ve işin hangi aşamasında, ne şekilde uygulanacağını belirlemekle mükelleftir. Bu yönetici özelliğine sahip yöneticilerde çalışanların ve ekip arkadaşlarının mevcut potansiyelini ortaya çıkarma eğilimi göze çarpar.

Olumsuzluklara, zayıflıklara odaklanmaktan ziyade daha olumlu yönlere odaklanır. Eksiklikleri bir zayıflık olarak değil geliştirilmeye açık bir yön olarak görür ve bu şekilde ele alır.

İletişime Önem

İnsanlarla iletişimi ise yine son derece pozitiftir ve bu dikkat ettiği önemli noktalardan biridir. Hem kendi iletişiminin güçlü olmasına önem verdiği gibi çalışanların, ekip arkadaşlarının birbirleriyle olan etkileşimini de son derece önemser.

Yenilikçilik

Etkin yönetici yargılamaktan ziyade işin nasılını gösterme taraftarıdır. Bununla beraber hem bağlı bulunduğu kurumun etkinliğini düşündüğü gibi dışarıya dönük bir tarafı da bulunur. Yani yenilikçidir. Değişimden korkmaz.

Bununla beraber değişimin sancılı olduğunun farkında olduğundan önce kendisini daha sonrasında da çalışma arkadaşlarını da gerek astlarını gerekse de üstlerini sürece hazırlama konusunda gayet profesyonel ve başarılıdır.

Geriye Dönük Adım

Kararlılık, işlerin ve ekip arkadaşlarının sorumluluğunu almaktan çekinmemek öne çıkan özelliklerinden biridir. Ancak bu konuda da ısrarcı bir tutumda bulunup yanlışta diretmek, asla vazgeçmemek gibi bir tavır sergilemez etkin yönetici. Gerekli olduğu durumda bir adım geri çekilmesini de bilir.

Bu durumu dahi bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bazen geriye dönük bir adım atmak önde olmaktan daha çok gözlem yapma ve dinlenme fırsatı tanır insana. Ve etkin yönetici kendisinin uyguladığı bu davranışı ekip arkadaşlarında da görmek, bu özelliği onlara da aşılama çabasında olan kişidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir